Největší lokalita projektu - EVL Přední kout

05. 03. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Zajímavou lokalitou jsou Lipiny, které jsou součástí EVL Přední kout. Tato evropská lokalita je ze všech sedmi lokalit největší – čítá úctyhodných 692 ha. My se však (nebo naštěstí) zabýváme jen Lipinami na necelých patnácti hektarech.

Najdeme je na území obce Kurdějov. Polní trať byla do konce druhé světové války komplexem ovocných sadů, vinohradů a políček, která byla oddělena mezemi. O tyto pozemky se staralo původní obyvatelstvo německé národnosti. Kurdějov, německy nazývaný Gurdau, měl v roce 1930 celkem 965 obyvatel, přičemž 917 bylo německy mluvících. Po nuceném vystěhování Němců původní hospodaření zaniklo a z lokality se staly pastviny. Pastva však končí v 80. letech 20. století. Hrozilo, že pod tíhou hustého křoví stepní stráně nenávratně zmizí. Naštěstí výskytu takových rarit, jako je hlaváček jarní, čilimník bílý, len chlupatý pravý nebo přástevník kostivalový, zajistil, že se začalo s ochranářským managementem. Ten trvá dodnes v podobě udržovací péče.

Na úvodní fotografii je zajímavý brouk majka. Dva druhy - majka fialová (Meloe violaceus) a majka obecná (Meloe proscarabaeus), si jsou velmi podobné. Majka fialová je spíše do modra, kdežto majka obecná je více černá s modrým leskem. V nebezpečí, například při dotyku, vylučuje nažloutlou olejovitou tekutinu – hemolymfu – obsahující mizivé množství prudce jedovatého terpenu kantaridinu. Ten je pro člověka smrtelný již v dávce 30 mg v čistém stavu, avšak dávka, kterou vypustí majka, je pro dospělého člověka při styku s pokožkou neškodná. 

Stav Lipin jsme se v rámci projektu LIFE rozhodli zlepšit. Chceme obnovit co největší kus xerotermních trávníků. Proto jsme zde ve spolupráci s ČSOP Ždánický les provedli obnovní zásahy na 0,4 ha. Zarostlé partie křovin se rozvolnily a došlo k propojení dvou malých enkláv. V dalších letech plánujeme další prořezávky, pastvu a odstranění stařiny.