Na Kamenném vrchu u Kurdějova se pase!

30. 04. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

V rámci projektu LIFE Sub_pannonic již týden paseme v EVL Kamenný vrch u Kurdějova. Smíšené stádo ovcí a koz místního hospodáře tak spásá s čerstvou trávou i nespasenou trávu z loňského roku a také místa, kde jsme vyřezali náletové dřeviny.

Přejeme našim živým sekačkám brzké deště, ať je čerstvé trávy víc a víc!