LIFE znamená život

13. 08. 2019 LIFE SUB-PANNONIC

Speciální program Evropské unie pro podporu aktivit v oblasti životního prostředí se jmenuje příznačně LIFE. Více než polovina jeho rozpočtu jde na podporu evropské sítě chráněných území v rámci soustavy Natura 2000, tedy na evropsky významné lokality či ptačí oblasti, které jsou v současnosti v Česku již v naprosté většině chráněny formou maloplošných či velkoplošných chráněných území.

Klíčovým tématem programu LIFE je ochrana přírody, a to nejen proto, že si Evropská unie tímto programem platí péči o svou síť chráněných území - Naturu 2000. Z celého rozpočtu programu jde 60 % na ochranu přírody a současně také 13 z našich 18 projektů je zaměřeno do této oblasti. Mezi regiony, které získaly podporu z programu LIFE, patří třeba Beskydy, Krkonoše, České středohoří nebo střední Čechy.

Mezi nedávno započaté patří také projekty zkratkou označené jako CZ-SK South LIFELIFE Sub-pannonic, kde je ZO ČSOP Onyx partnerem. Tyto projekty pečují o celkem 84 evropsky významných lokalit v jižním pásu Česka a Slovenska od Šumavy málem až po Čiernou nad Tisou. Od září 2019 poběží další projekt - LIFE SouthMoravia, kde je ZO ČSOP Onyx hlavním příjemcem.

Celý článek našeho kolegy Romana Bartáka k tomuto tématu vyšel v časopise Veronica č. 3/2019, dostupný je veřejně zde.

Samostatný článek k zahájení projektu LIFE Sub-pannonic vyšel v následujícím čísle č.4/2019 a přečíst si jej můžete níže: