Není jedno "kdo" se pase

01. 06. 2020 LIFE SouthMoravia

"Pastva hospodářských zvířat je pro udržení pestrosti pálavské přírody nezbytná. Stáda ovcí i krav patřila k pálavské krajině po staletí a i díky nim je zdejší příroda tak pestrá. Pastva a pohyb zvířat udržuje pestrou mozaiku různých plošek a brání zarůstání keři a stromy.

Kozy si vybírají listy a výhonky dřevin, proto se dávají pást na místa, která potřebují vyčistit od výmladků keřů po jejich vyřezávce. Ovcím chutnají hlavně byliny a trávy a pastvinu vypasou na nízký, zhruba třícentimetrový trávníček. Koně pak díky své hmotnosti i pohybu po pastvině rozrušují zapojený drn (kdy se nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají), čímž pomáhají vzácnějším druhům."

Toto je úryvek z velmi zajímavého článku CHKO Pálava, úvodní fotka i snímek níže (zdroj: CHKO Pálava) jsou z pastvy na lokalitě Pouzdřanská step-Kolby,  kterou máme na starost v projektu LIFE SouthMoravia.