Nepříliš voňavý host z Předního koutu

22. 05. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Chrobák vrubounovitý (Sisyphus schaefferi) je všežravý brouk. Dobře létá a vytváří nory, kam dospělci přesouvají kuličku z trusu. Samička do nory naklade vajíčka a vylíhlé larvy se během svého vývoje živí trusem z kuličky. Je to jediný zástupce rodu Sisyphus u nás i v celé Evropě, většina druhů žije v ethiopské oblasti. Jeho ohrožení spočívá především ve zničení nebo zarůstání vhodných lokalit, ale u nás se mu vcelku daří. Výskyt je často spjat s územně chráněnými lokalitami, kde tento druh velmi dobře prosperuje. V ČR je chráněný zákonem jako ohrožený.

Náš fotograf zachytil v EVL Přední kout samce i samičku. Válení kuličky často iniciuje samec, aby přilákal potenciální partnerku, která se pak na utvořené kouli veze. U některých druhů naopak při válení spolupracují obě pohlaví. O hotovou kouli bývá často sveden urputný boj, někdy i mezi příslušníky dvou různých druhů. V rámci jednoho druhu probíhá boj mezi jedinci stejného pohlaví, čili pokud válejícího samce přemůže jiný samec, tak s tímto vítězem samice na kouli pokračuje dál. Pokud ji porazí jiná samice, samec neprotestuje a pokračuje s novou partnerkou :).