Vzácný střevlík na Lipensku

04. 06. 2020 CZ-SK SOUTH LIFE

Rašeliniště poblíž Lipna jsou jedním z mála míst na světě, kde ještě žije střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei). Jedná se o reliktní druh dravého brouka s měděně lesklými krovkami, který osidluje výhradně původní rašeliniště a na ně navazující rašelinné a vlhké louky. Žije, rozmnožuje se i přezimuje přímo ve vrstvách živého rašeliníku a díky své náročnosti na čistotu prostředí slouží jako významný bioindikátor. Na území České republiky se vyskytuje ve třech navzájem izolovaných populacích: krušnohorské, šumavské a hornorakouské. Naší legislativou je řazen mezi kriticky ohrožené druhy, tedy do nejpřísněji chráněné kategorie.

Druh je ohrožen zásahy člověka na rašeliništích, zejména změnou přirozeného vodního režimu rašelinišť, jejich odvodňováním. Dalším negativním faktorem je zarůstání stanovišť náletovými druhy. 

V projektu CZ-SK SOUTH LIFE, kde jsme partnery Jihočeského kraje, je předmětem ochrany tento druh v rámci EVL Rašeliniště Kapličky, kde bylo v roce 2011 při monitoringu zjištěno 60 jedinců. Cílem projektu je rozšířit biotop druhu, a tím posílit jeho stávající populaci.

Český rozhlas a redaktor deníku Právo se na místo výskytu střevlíka vydali s námi. Poslechněte si reportáž zde:

https://budejovice.rozhlas.cz/raseliniste-pobliz-lipna-jsou-jednim-z-mala-mist-na-svete-kde-jeste-zije-8217912, článek přikládáme níže.