Tořič včelonosný na nové lokalitě

05. 07. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Kolik vidíte včel? 

I když to tak z dálky může vypadat, není tam ani jedna, zato je na fotkách velká vzácnost - tořič včelonosný (Ophrys apifera). Rostlina je mezi ostatními tořiči výjimečná tím, že se jako jediná dokáže opylovat vlastním pylem (je tzv. samosprašná). Opylení z jiné rostliny je ale také možné. Jedná se o vzácný druh, který je silně závislý na mykorhize, tedy na symbioze vlastních kořenů s houbou. Jeho výskyt byl zaznamenán jen na několika lokalitách, je proto řazen ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r), ve stejné kategorii je chráněn i zákonem (§1). Na Slovensku je druhem zranitelným (VU), také zde je chráněný zákonem (§). Vztahuje se na něj také ochrana mezinárodní úmluvy CITES.
Náš fotograf ho našel na lokalitě Přední Kopaniny u Hustopečí, kde dosud nebyl popsán, vzácnost tedy o to větší...

EVL Přední Kopaniny se nachází na severním a západním svahu Hustopečského starého vrchu. Lokalita je velmi hodnotná a druhově bohatá, trpí absencí managementu, zarůstá křovinami a je ohrožena nálety akátu a invazí třtiny křovištní.