Networkingové setkání

24. 07. 2020 LIFE SouthMoravia

Další z pracovních setkání projektového týmu #LIFE_SouthMoravia s našimi partnery ČSOP Vlašim, Botanický ústav AV ČR a Kaprálův mlýn proběhlo ve středních Čechách, kde máme také jednu projektovou lokalitu. Všechny jsme pak probrali velmi detailně nad mapami a dohodli podrobnosti v rámci přípravných prací, které nyní běží.

V rámci výměny zkušeností s realizací dalších LIFE projektů jsme se podívali na lokality kuřičky hadcové a navzájem se inspirovali a radili se o nejvhodnějších postupech. 

.