Na jihu Moravy přibylo míst, která spásají ovce

31. 08. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Pod tímto titulkem najdete články na internetu, které informují o projektu LIFE Subpannonic.

Projekt je zaměřený na ochranu nejcennějších biotopů, zavádění pastvy, kde dosud nebyla, a také na podporu pelyňku Pančičového, což je kriticky ohrožený druh a v České republice se vyskytuje jen na třech lokalitách. Nově se tak ovce pasou například na území Bílého kopce u Čejče či Hochberku. Jde o desítky zvířat. Na Kamenném vrchu se na pasení podílí se svými stády pět pastevců, jde asi o stovku ovcí, ale také koz. V největším stádu, které čítá asi 50 kusů, jsou i tři telata. Kromě zavádění pastvy se v některých místech likvidují i invazivní druhy, například pajasan žláznatý, či vyřezávají křoviny.

Kromě článků byla o tomto tématu natočena i reportáž v rámci pořadu Události České televize, kde hovořil náš kolega Vilém Jurek.