Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Přední kopaniny - vzácní živočichové

Stepní trávníky jsou domovem mnoha druhů teplomilných živočichů, zejména hmyzu. Jedním z nejvzácnějších obyvatel EVL Přední Kopaniny je kriticky ohrožený motýl modrásek hořcový Rebelův. Je obyvatelem suchých prosluněných strání a pastvin. Živnou rostlinou jeho housenek je jedině a pouze ohrožený hořec křížatý. Znamená to, že tento druh modráska může žít pouze tam, kde zároveň roste i zmiňovaný hořec. Další podmínkou je výskyt hostitelských mravenců. Tyto dvě zdánlivě nesplnitelné kombinace dělají z tohoto motýla kriticky ohrožený druh.

A jak složitý je jeho vývoj? Samice kladou vajíčka na poupata hořců. Vylíhlé housenky žijí v semenících 2–3 týdny. Následně si prokoušou otvor, kterým propadnou na zem a čekají, až je objeví dělnice hostitelských mravenců. V mraveništích probíhá jednoletý nebo dvouletý vývoj. Housenky modráska se postupně zakuklí a žijí zde až do vylíhnutí. Z mraveniště pak vylézá dospělý motýl.

Dalšími vzácnými obyvateli této lokality je silně ohrožený motýl ohniváček černočárný nebo dravá a nezaměnitelná kudlanka nábožná. Na osluněných stráních můžeme narazit na zlatohlávka tmavého. Nejčastěji ho objevíme na květech rostlin nebo ovocných stromů.

Z vzácných ptačích druhů můžeme na zdejších keřích od jara do podzimu obdivovat pěnici vlašskou, ťuhýka obecného či krutihlava obecného. Krutihlav patří mezi „šplhavce“ a jako jediný z nich u nás netráví zimu.                  

Píďalka úhorová, živnou rostlinou housenek tohoto motýla jsou všechny druhy třezalek.

Zlatohlávek tmavý na květu vlnice chlupaté, oba patří mezi ohrožené druhy.