Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Přední kopaniny - vzácné rostliny

Součástí zdejších suchých stepních trávníků je mnoho chráněných teplomilných druhů rostlin, jako je koniklec velkokvětý, hvězdnice chlumní, kavyl Ivanův nebo hořec křížatý. Rodové jméno hořců pochází z doby, kdy se jejich kořeny využívaly ve farmacii a typická pro ně byla výrazná hořkost. Tuhé listy jsou při pohledu shora uspořádány do kříže, odtud jeho druhové jméno křížatý. Květy zvonkovitého tvaru jsou zvenku nazelenalé, uvnitř modré. Hořce křížaté kvetou v různých obdobích, od července až do října. V minulosti se užívaly jako lék proti moru. Uplatňovaly se ale také v léčení domácích zvířat. V současnosti je jejich sběr zakázán, neboť se jedná o ohrožený druh.   

V semenících hořce křížatého se vyvíjí housenky vzácného motýla modráska hořcového Rebelova.

Dalším vzácným, kriticky ohroženým druhem, který zde roste, je čilimník bílý. V České republice přežívá jen na několika lokalitách jižní Moravy, kde dosahuje severozápadní hranice svého výskytu. Nalezneme jej například v okolí Bzence, Popic, Pouzdřan, Kurdějova či Židlochovic. Objevuje se na výslunných travnatých stráních a v lesních lemech, většinou na svazích.

Čilimník bílý je 20–60 cm vysoký keř kvetoucí bíle až bledě žlutě od června do července, plodem je zploštělý, chlupatý lusk.

Květenství kavylu Ivanova, kterému se lidově říká „vousy svatého Ivana“, zde můžeme obdivovat od května do června.