Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova - vzácné rostliny (pokračování)

Dalším druhem rostoucím na Kamenném vrchu, který je chráněný v rámci celé Evropské unie a zároveň je i předmětem ochrany zdejší EVL, je hadinec nachový, někdy nazýván také hadinec červený. Jedná se o teplomilný druh rostoucí na slunných lesostepních stanovištích a na suchých stráních.

Hadinec nachový je jednou z nejvzácnějších rostlin České republiky. Ve volné přírodě přežívá stěží tisícovka jedinců tohoto kriticky ohroženého druhu. Je to zpravidla dvouletá, statná, až metr vysoká rostlina s hroznem krvavě červených květů, kvetoucích od června do srpna. Na Kamenném vrchu roste okolo 20 jedinců.

Kosatec různobarvý je rostlina, kterou v době květu rozhodně nepřehlédnete. Patří také mezi teplomilné druhy, kterým se daří na osluněných stepních trávnících. Italský renesanční lékař a botanik Pietro Andrea Matthioli o něm hovoří ve svém Herbáři (z roku 1562) jako o „nejvýbornějším“ kosatci. Jeho oddenek se často používal v léčitelství, byl i oblíbenou rostlinou magickou – zaháněl zlé duchy a zloděje, pro své „jisté“ účinky se stal i vyhledávanou ozdobou ložnic.

Kvetoucí kosatec různobarvý – je zcela evidentní, proč dostal své druhové jméno. Patří mezi silně ohrožené druhy.

Slunná a teplá stanoviště vyhledává i další vzácná rostlina len žlutý, na Kamenném vrchu najdeme několik desítek těchto půvabných rostlin.

Len žlutý, jediný len u nás, který kvete žlutě. Ostatní máme především v barvě bílé a modré. Patří mezi ohrožené druhy.