Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova - hmyz

Kamenný vrch u Kurdějova je rájem nejenom botaniků, ale i entomologů (slovo pochází z řeckého entomon = hmyz a logos = věda, entomologie je tedy věda zabývající se studiem hmyzu). Zdejším ochranářsky jednoznačně nejvýznamnějším druhem byl donedávna kriticky ohrožený motýl modrásek ligrusový.

Dalším chráněným druhem, který zde žije dokonce po stovkách, je kudlanka nábožná. Na první pohled zaujme předním párem končetin uzpůsobeným k uchvacování kořisti. Funguje jako zavírací nůž nebo zahradnické nůžky. Kořist je bleskovým sklapnutím přivřena mezi ozubenou holeň a chodidlo a postupně zkonzumována. Kudlanky při lovu dokonale využívají maskování. Dokážou dlouho bez pohnutí číhat na svoji kořist – zejména drobný hmyz, poradí si ale i s ještěrkou nebo malou myší. U kudlanek se vyskytuje sexuální kanibalismus, kdy samička po páření sežere samečka.

Kudlanka je jedním z mála druhů hmyzu, který dokáže vnímat člověka. Reaguje na něj svou otáčivou hlavou. 

Dříve nebyly v Česku kudlanky příliš rozšířené – vyskytovaly se hojně pouze v nejteplejších oblastech jižní Moravy. V důsledku oteplování podnebí se však rozšiřují směrem na sever a severozápad. Pozorovány byly už v Beskydech nebo Krkonoších. Kudlanka se řadí mezi kriticky ohrožené druhy.

Další pozoruhodným hmyzím obyvatelem je sága stepní neboli kobylka sága.

Jedná se o největší středoevropskou bezkřídlou kobylku s délkou těla až 7 cm. S kladélkem a tykadly dosahuje délky až 15 cm. Běžně loví větší hmyz, ostatní kobylky, sarančata, včely, dokáže se zmocnit i kudlanky. Známe jsou  u ní případy kanibalismu. Při lovu spoléhá na své vynikající mimikry. Díky nim dokonale splývá se svým přirozeným okolím. Dlouhé minuty strnule bez jakéhokoli pohybu číhá na případnou oběť. Pomalu se ke kořisti připlíží, náhle ji rychle chňapne a přidržuje oběma předními páry nápadně ostnatých nohou. Svou oběť usmrtí několika kousnutími do hlavy a do krku. V Česku byla poprvé zaznamenána počátkem 20. století. Od té doby je k vidění na pěti lokalitách. Na Kamenném vrchu byla znovu potvrzena v roce 2011.