Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Přední kout - dřeviny

Pro zdejší teplomilné doubravy je typickou dřevinou dub pýřitý neboli šípák. Jedná se o asi 25 m vysoký listnáč se širokou korunou a většinou křivolakým kmenem, často s větvením, které začíná už od země (proto někdy připomíná keř, ale vězte, je to pořád strom). Letorosty jsou jemně chlupaté, odtud tedy jeho druhové jméno pýřitý. Je to světlomilná, na teplo náročná dřevina, kvetoucí současně s pučením listů. Květy jsou velmi nenápadné.

Šípák je dřevinou suchých doubrav, v krasových územích tvoří zvláštní společenství s mahalebkou obecnou.

Hlavní oblastí jeho výskytu je Středomoří, Krym, Balkán, Maďarsko a jižní strana Západních Karpat. Ojedinělé jsou lokality například v Polsku při Odře a v Německu při Rýnu. V ČR je výskyt ostrůvkovitý, lze ho nalézt v oblasti středních, severozápadních Čech a jižní Moravy. Jsou na něj vázány některé druhy vzácných bezobratlých živočichů, např. tesařík páskovaný a tesařík broskvoňový.

Dalším zajímavým teplomilným druhem, který zde můžeme najít, je dřín jarní.

Tento rozkladitý keř dorůstající až 7 metrů nepřehlédneme zejména brzy na jaře, kdy vykvétá mezi prvními a láká včely na své zářivě žluté květy. Červené plody zvané dřínky jsou jedlé. Mají natrpklou sladkokyselou chuť a velký obsah vitamínu C. Jsou místně využívány jako ovoce, na výrobu zavařenin, sirupů, kompotů a džemů. V léčitelství je využíván při trávicích poruchách.

Pozoruhodným zdejším keřem je i klokoč zpeřený.

Roste hlavně na zastíněných místech, často severně orientovaných. Na fotografii vidíme jeho květ. Ze semen této dřeviny se vyrábí různé ozdobné předměty (korále, náramky) nebo kuličky do počitadel. Dříve se z nich zhotovovaly růžence (možná znáte píseň dvojice Suchý – Šlitr Po babičce klokočí). V přírodě se s ním dnes setkáte jen velmi vzácně. Bývá pěstován v parcích a okrasných zahradách v mnoha variantách.