Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Přední kout - přírodní památka Lipiny

Ačkoliv je podstatná část EVL Přední kout lesnatého charakteru, jedna část tvoří výjimku. Jsou to slavné kurdějovské Lipiny, které jsou vyhlášeny jako přírodní památka. Jde o teplomilná společenstva suchých stepních trávníků, které jsou domovem mnoha zvláště chráněných druhů rostlin a bezobratlých živočichů.

PP Lipiny – jarní pohled na zdejší suché trávníky

Příkladem zdejšího chráněného druhu je ohrožený a zákonem chráněný stepní brouk chrobák vrubounovitý

Je to jediný zástupce rodu Sisyphus u nás i v celé Evropě. Z trusu vytváří kuličku, kterou následně umístí do podzemní nory. Samička pak naklade vajíčka do nory a vylíhlé larvičky se trusem živí. Někdy je též uváděn pod jménem výkalník vrubounovitý či lidově hovnivál. Jeho ohrožení spočívá především v ničení přirozeného biotopu a zarůstání původních lokalit dřevinnou vegetací.

Dalším zdejším teplomilným obyvatelem je majka fialovánáš nejjedovatější brouk. Při podráždění majky vylučují ze žláz na boku bříška nažloutlou tekutinu, jejímž účelem je odradit predátory. Člověku může způsobit podráždění pokožky v podobě puchýřů. Tekutina obsahuje kantaridin, ze kterého se v minulosti vyrábělo afrodiziakum známé jako španělské mušky. Pokud bychom majku nebo její jed olízli, nedojde však  k afrodiziakálnímu rauši, ale k otravě. Jed může způsobit dokonce perforaci střev.

Majka je brouk, i když svým vzhledem brouka příliš nepřipomíná. Nemá funkční křídla, pouze zakrnělé krovky, jak vidíme na fotografii.