Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova - vzácné rostliny

To nejcennější, co v EVL Kamenný vrch chráníme, jsou polopřirozené suché subpanonské stepní trávníky a suchomilné křoviny. Najdeme zde mnoho vzácných, zvláště chráněných rostlin. Mezi nimi i druhy, které jsou chráněny v rámci celé Evropské unie. Jedním z nich je silně ohrožený koniklec velkokvětý, který se zde vyskytuje v několikatisícové populaci.

Každé jaro rozkvétají na Kamenném vrchu až tisíce fialových konikleců velkokvětých. V minulosti se koniklec používal v léčitelství, jeho kořen údajně spolehlivě zaháněl morovou nákazu. Dnes je koniklec chráněný, nesmí se tedy trhat ani vyrýpávat. Přesazování je nejen zakázané, ale také v naprosté většině neúspěšné – rostlina má lehce zranitelný dlouhý kořen.  

Dalším výrazným symbolem jara na Kamenném vrchu jsou žluté záplavy květů hlaváčku jarních nebo bíle kvetoucí sasanky lesní. Nepřehlédnutelné jsou i kosatce různobarvé nebo různé druhy orchidejí.

Spolu s konikleci v trávě září i stovky ohrožených hlaváčků jarních. Daří se jim na kamenitých, osluněných, stepních svazích nejvíce v částech Kamenný vrch a Hájenka.

Také sasanka lesní je ohroženým druhem, stejně jako hlaváčky, vyhledává osluněné stráně, zejména na vápenci. Kvete ale o něco později, nejčastěji od května do června. Sasanky, hlaváčky i koniklece patří mezi pryskyřníkovité rostliny a jsou jedovaté.