Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Evropsky významná lokalita Přední kout - přírodní památka Lipiny - vzácné rostliny

Přírodní památka Lipiny je významná nejen entomologicky, ale také botanicky. Zdejší suché stepní trávníky jsou domovem mnoha chráněných druhů rostlin. Chceme-li obdivovat zdejší květenu, je ideální dobou pro návštěvu Lipin květen a červen. V toto dobu můžeme objevit květy dvou našich silně ohrožených kosatců. Modrofialově kvete kosatec trávovitý. Žluté květy s fialovým žilkováním má kosatec různobarvý.

Na fotografii vlevo kosatec trávovitý, vpravo kosatec různobarvý.

A to není vše, ve stejnou dobu zde vykukují z trávy i silně ohrožené vstavače nachové. Se svojí výškou až 90 cm patří mezi naše nejvyšší orchideje. Na okrajích křovin a v lesních lemech se objevují blankytně modré kvítky kamejky modronachové a omamně vonící růžové květy třemdavy bílé. Nedotýkejte se jich, jedná o ohrožený, zákonem chráněný druh, který navíc obsahuje látky, způsobující v kombinaci se slunečním zářením puchýře (fotosenzitivní aktivní látky). Ve stínu stromů vykvétá i po medu vonící medovník meduňkolistý. Dříve byl oblíbenou léčivou bylinou, dnes je ohroženým druhem.

Vstavač nachový je na fotografii vlevo, vpravo vidíte třemdavu bílou.

Aby všechny vzácné druhy rostlin zůstaly i nadále plné života, je potřeba o suché trávníky a lesostepní křoviny pečovat. Hrozí, že otevřené plochy nadobro zarostou náletovými dřevinami, invazními druhy a nepříjemnou trávou třtinou křovištní. Tomu se snažíme zabránit. V rámci projektu LIFE Sub-pannonic je prováděna redukce rozrůstajících se křovin, kosení nežádoucích výmladků a pastva smíšeným stádem ovcí a koz.