Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality mezi Čejkovicemi a Čejčí

Počet zastavení: 6

Délka trasy: 3 km

Stezka má celkem 6 zastavení. Je vedena okolím dvou evropsky významných lokalit Špidláky a Bílý kopec u Čejče. Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků, lesů a se zajímavou geologií a historií lokalit. Současně je představena pestrá paleta druhů, především těch vzácných a ohrožených. Představena je také ochranářská péče o tyto lokality, která probíhá v rámci projektu LIFE Sub-pannonic: 

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Všechny body stezky naleznete zde: https://mapy.cz/s/foketokuba

Na místě uvidíte hliníkovou destičku s QR kódem, buď na samostatném sloupku nebo na podnoži cedule označující lokalitu. QR kód si snadno telefonem načtete a dozvíte se přímo v terénu zajímavosti o místě, kde právě stojíte. Pokud si rádi informace studujete předem, nahoře v záložkách jsou odkazy na jednotlivá zastavení.

Přejeme vám příjemné obohacující procházky!