Název zřizovatele stezky: ZO ČSOP Onyx

www.csoponyx.cz

Název stezky:

Evropsky významné lokality v okolí Kurdějova

Počet zastavení: 14

Délka trasy: 6 km

Stezka má celkem 14 zastavení. Prochází třemi evropsky významnými lokalitami – Přední kopaniny, Kamenný vrch u Kurdějova a Přední kout (část Lipiny). Na stezce se mohou návštěvníci seznámit s ekosystémy stepních trávníků a teplomilných lesů. Současně je představena pestrá paleta druhů rostlin a živočichů. Stezka také seznamuje návštěvníky s ochranářskou péčí o tyto lokality v rámci projektu LIFE Sub-pannonic:

https://www.csoponyx.cz/projekt/45/life-sub-pannonic/

Tato stezka byla vytvořena díky projektu „Obnova biotopů a druhů subpanonských travinobylinných porostů“ LIFE17 NAT/SK/000589, který je financován z programu LIFE Evropské unie, za podpory Ministerstva životního prostředí ČR.

Všechny body stezky naleznete zde: https://mapy.cz/s/falemajene

Na místě uvidíte hliníkovou destičku s QR kódem, buď na samostatném sloupku nebo na podnoži cedule označující lokalitu. QR kód si snadno telefonem načtete a dozvíte se přímo v terénu zajímavosti o místě, kde právě stojíte. Pokud si rádi informace studujete předem, nahoře v záložkách jsou odkazy na jednotlivá zastavení.

Přejeme vám příjemné obohacující procházky!