Městský obvod Poruba bude dále rozvíjet aktivity naplňující principy MA21 za pomocí finanční podpory z Fondu environmentální odbornosti Programu švýcarsko-české spolupráce. Úspěšný projekt s názvem „Rozvoj MA21 v Městském obvodu Poruba“ bude realizován ve spolupráci s ZO ČSOP Onyx, a to v období duben 2012 - duben 2014.

Realizace projektu by měla přispět ke zdokonalování dosažené kategorie C v rámci plnění stanovených ukazatelů pro obce v oblasti MA21. Obecným cílem projektu je podpora praktického uplatňování principů udržitelného rozvoje v porubském obvodu. Aktivity projektu směřují především k rozšíření komunikace zástupců porubské radnice s občany, zvýšení zapojování veřejnosti do rozhodování, rozvíjení spolupráce s podnikatelským a občanským sektorem na společných projektech a realizaci osvětových akcí a kampaní s tématem uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje u domácností a jednotlivců. Součástí projektu jsou také aktivity, které přispějí ke zlepšení stavu veřejných prostranství a příjemnému trávení volného času porubských obyvatel.