ZO ČSOP Onyx zpracoval pro Krajský úřad Moravskoslezského kraje průzkum vybraných invazních (tj. na daném území nepůvodních) druhů rostlin a živočichů na území Moravskoslezského kraje. Tento průzkum byl zpracováván v rámci projektu "Vytvoření komplexního monitorovacího systému přírodního prostředí Moravskoslezského kraje" a byl financován z Finančních mechanismů EHP/Norsko. Cílem projektu bylo zajištění efektivnějšího získávání, zpracování a dostupnosti informací týkajících se ochrany přírody v kraji. Předmětem byl nejen monitoring vybraných druhů živočichů a rostlin a výskytu invazních druhů (např. křídlatka japonská, bolševník velkolepý, lupina malolistá aj.), ale i návštěvnost vybraných chráněných částí přírody a dalších vybraných faktorů. Terénní průzkumy probíhaly od měsíce dubna 2010.

Na obrázku jsou plody s neopadavým okvětím křídlatky japonské (Fallopia japonica).