Potírání lékořice na Pouzdřanech

08. 09. 2020 LIFE SouthMoravia

S lékořicí můžete léčit lásku jako Vašek Neckář nebo ji můžete potírat herbicidními holemi jako mezinárodní dobrovolníci našeho partnera Kaprálův mlýn v rámci projektu LIFE SouthMoravia.

Na Pouzdřanské stepi je totiž lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra) problémem. Německé obyvatelstvo Pouzdřan a Uherčic ji v minulosti ve velkém pěstovalo na území dnešní NPP, po skončení 2. světové války a odsunu obyvatel německé národnosti zůstaly lékořicové kultury opuštěné a nekontrolovaně se rozšířily. Zde si o tom můžete přečíst více.

Na řadě míst přežívá lékořice coby nežádoucí invazní prvek dodnes a významným způsobem degraduje travinobylinnou vegetaci, má potenciál výrazně měnit složení vegetace anebo přinejmenším omezovat prostor pro konkurenčně slabší rostliny. 

Potlačení lékořice coby pozůstatku dřívějších kultur je dlouhodobou záležitostí. Dosavadní zkušenosti ukazují, že nejefektivnější je právě důsledná aplikace herbicidu na zelený list v kombinaci se standardní péčí pastvou nebo sečí. Herbicid však musí být používán velmi šetrným způsobem tak, aby byla maximálně ušetřena okolní vegetace. tj. postřik pouze ve více zapojených porostech lékořice, jinde spíše knotový aplikátor - herbicidní hole jako na fotce níže.