O nás

POMÁHÁME PŘÍRODĚ...

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ONYX byla založena v roce 2007. Posláním organizace je ochrana přírody a krajiny a ekologická výchova.

Členové ČSOP Onyx mají dlouholeté praktické zkušenosti s řízením a realizací projektů v oblasti ochrany přírody a krajiny, trvale udržitelného rozvoje a ekologického vzdělávání, výchovy a osvěty a také s programy LIFE.

V současné době jsou realizovány tyto projekty:

Naši členové se dále podíleli na těchto již ukončených projektech:

 

První číslo časopisu Veronica (časopis pro ochranu přírody a krajiny) roku 2021 je věnováno projektům LIFE. 

Úvodní text:
http://www.casopisveronica.cz/clanek.php?id=2456
 
Najdete zde články i o našich třech právě probíhajících projektech:
https://www.csoponyx.cz/novinka/145/povidani-o-horecku-a-pachnikovi/
https://www.csoponyx.cz/novinka/146/suche-travniky/
https://www.csoponyx.cz/novinka/147/problematika-invaznich-rostlin/

 

Naši lidé:

Marek Fügner

Předseda ČSOP ONYX
tel.: +420 725 259 910
e-mail: m.fugner@gmail.com

Petra Fügnerová 

LIFE Subpannonic - asistentka
tel.: +420 606 187 396
e-mail: fugnerova.petra@gmail.com

Ing. Vilém Jurek

Manažer lokalit
tel.: +420 605 526 958
e-mail: vilem.j@gmail.com

Iveta Kopečná

Ekonomka
tel.: +420 607 815 945
e-mail: Iveta.Kopecna@seznam.cz

Ing. Ivana Mariánková

LIFE SouthMoravia – manažerka projektu
tel.: +420 737 505 288
e-mail: ivana.mariankova@gmail.com

Mgr. Pavel Pechoušek

PR manažer
tel.: +420 733 671 784
e-mail: pavel.pechousek@email.cz

Michaela Sklenářová

LIFE SouthMoravia - asistentka
tel.: +420 723 031 010
e-mail: m.sklenarova@revitacz.cz

Ing. Štěpánka Konupková Kalousová

Koordinátorka vědecké sekce
tel.: +420 737 127 717
e-mail: kalousova.stepanka@post.cz

Ing. Ondřej Bukovský

Vedoucí terénních prací
tel.: +420 728 937 926
e-mail: bukovsky.ondra@gmail.com