Problematika invazních rostlin

29. 03. 2021 LIFE SouthMoravia

První letošní číslo časopisu Veronica je věnováno projektům z programu LIFE, kterým Evropská unie financuje aktivity zaměřené na životní prostředí, především na ochranu přírody a krajiny.

Prostor zde dostal i náš projekt LIFE SouthMoravia v článku, který Vám přinášíme k přečtení níže.

Na obrázku vlevo je lékořice lysá (Glycyrrhiza glabra), až jeden a půl metru vysoká bylina. Má rozsáhlý kořenový systém a dokáže kořenit až několik metrů pod zem. Do našich zemí se dostala už v 16. století ze Středomoří. Pěstovala se na pro kořen – neboli sladké dřevo. Obsahuje látku lékořinu, která slouží pro výrobu cumlavých pendreků, kapek a bonbonů proti kašli. V okolí Hustopečí byla hojně pěstována na polích, zejména sprašových terasách, které vybudovalo původní, německé obyvatelstvo. Proto je považována za tzv. kulturní relikt. Ačkoliv je u nás považována za zdomácnělou, v některých lokalitách působí nemalé problémy, neboť se chová invazivně. Příkladem je Pouzdřanská step, nebo blízké kopce Hochberku. Na její potlačení je každoročně vynakládáno nemalé množství pěněz, bohužel zatím bezvýsledně.