Připravujeme se na konferenci Naše příroda

21. 09. 2020 CZ-SK SOUTH LIFE
3x projekt LIFE – obnova pastvin nejen na jižní Moravě
S tímto příspěvkem budeme vystupovat na konferenci Naše příroda v Olomouci 24.listopadu, letos zaměřené právě na trvalé travní porosty.
https://konferencepriroda.cz/