Likvidace pajasanu na Děvíně

24. 09. 2020 LIFE SouthMoravia

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) bývá uváděn mezi stovkou nejinvazivnějších druhů rostoucích v Evropě. Nechybí ani ve výčtu 40 nejinvazivnějších dřevin světa. Je to původem východoasijský strom, který se v posledních letech začal silně šířit. Svým rychlým růstem, silných zástinem i produkcí látek jedovatých pro jiné rostliny, vytlačuje jiné domácí druhy (např. duby a habry). Invazivně proniká i do travnatých a skalnatých oblastí. Roste opravdu velmi rychle. V prvním roce se dokážou semenáčky vytáhnout až do výšky dvou metrů. Bohužel má také velmi dobrou schopnost šíření kořenovými výmladky (podobně jako např. škumpa). Další vlastností tohoto stromu je alelopatie, tedy produkce látek omezující růst ostatních dřevin, listnatých i jehličnatých.

Jedinou účinnou metodou jak zamezit šíření pajasanu, je použití chemického prostředku – herbicidu. V září jsme tedy na Děvíně provedli tzv. postřik na list, kdy účinná látka do rostlin proniká prostřednictvím listů a je translokována (přemístěna) až do kořenů. Pak dochází k vadnutí a postupnému odumření rostliny. Používáme prostředky s glyfosátem, což je obecně je jedním z nejméně škodlivých herbicidů. Jeho toxicita je nižší než u kuchyňské soli. Tato látka se v půdě pevně váže na jíl a organickou hmotu, takže není přijímán kořeny jiných (necílových) rostlin. Je velmi rychle inaktivován (odbouráván) mikrobiálními pochody v půdě. Použití je tak možné např. i ve druhém stupni ochranného pásma povrchových a podzemních vod.