Návštěva kolegů z ostatních projektů LIFE

05. 10. 2020 CZ-SK SOUTH LIFE

Navzdory době nepříznivé nejen pro společné setkávání projektů, tzv. networking, jsme v září a říjnu hostili kolegy z různých koutů ČR ze čtyř projektů LIFE. Všechny tyto projekty jsouzaměřené na ochranu přírody, jednotlivých druhů a stanovišť, či specificky na zajištění a péči o chráněná území soustavy Natura 2000.

V září jsme přivítali projekt LIFE OSMODERMA 2017, který zachraňuje biotopy páchníka hnědého v krajině Poodří. Ve dnech 17.-18.9.2020 jsme společně navštívili EVL Vrbenské rybníky, EVL Blatnou a školní Polesí Hůrky Krajského školního hospodářství České Budějovice. Představili jsme kolegům blíže naše lokality, aplikovaná ochranná opatření, pracovní tým i používanou techniku (jak drony, tak stroje). Věnovali jsme se především metodě ošetřování stromů, jakožto biotopů vzácných druhů živočichů, spolupráci s vlastníky, PR strategii a další. Na zámku v Blatné nás dokonce přivítala sama paní baronka Jana Germenis-Hildprandt.

Na začátku října za námi dorazili kolegové z projektů LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ, LIFE ZE ŽIVOTA HMYZU a JEDNA PŘÍRODA (IP LIFE). Ve dnech 1.-2.10.2020 jsme zavítali do EVL Nerestský lom, EVL Pastvina u Přešťovic, EVL Kozlovská stráň a EVL Borkovická blata. Hlavním tématem byla péče o travnatá stanoviště, která máme v našich projektech společná. Jako kontrast jsme probrali i péči o rašelinné lesy a stabilizaci hydrologického režimu v nich. Navázali jsme diskusí o PR strategii, technice a spolupráce s vlastníky.