Naši slovenští kolegové nezahálejí!

19. 11. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

V rámci projektu #LIFE_SUB_PANNONIC a s pomocí Správy CHKO Latorica se kolegům z BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) podařilo spojit s odvážnými místními chovateli a jejich rodinami. Spoluprací se podařilo nemožné - obnovit pastvu na těchto zapomenutých místech.
Pasení je spása: za jednu až dvě sezóny pastvy se na lokality viditelně vrací život. A to nejen fauny a flóry, ale i místních obyvatel, kteří si z těchto legendárních kopců začali po letech opět vychutnávat výhledy na Medzibodrožie.