Sběr šípákových žaludů

13. 12. 2020 LIFE SouthMoravia

Co že to v projektu #LIFE_SouthMoravia děláme? No třeba taky sbíráme žaludy... Ale ne ledajaké!

V evropsky významné lokalitě Žehuňsko jsou předmětem ochrany mj. společenstva listnatých hájů s významným porostem dubu pýřitého (Quercus pubescens) neboli šípáku.. Tento druh dnes u nás patří k dřevinám zákonem chráněným (§3 - ohrožené druhy) a vyskytuje se pouze v nejteplejších oblastech České republiky. Doubravy na Žehuňsku jsou tvořeny  jedinečnou stromovou formou dubu šípáku a přestože některé stromy jsou již staré a rozpadající se, plní značně důležitou funkci - slouží totiž jako biotop vzácných druhů hmyzu, například kovaříka rezavého, roháče obecného a zlatohlávka skvostného. Pod porosty dubu pak rostou vzácné orchideje jako třeba vstavač osmahlý či okrotice bílá.

Takže jsme na podzim nasbírali šípákové žaludy, nechali je vyklíčit a zasadili. Za dva roky, až z nich vyrostou životaschopné sazenice,  vysadíme je přímo v projektové lokalitě k podpoření a omlazení doubrav ohroženého dubu pýřitého.