Ukončení pastvy a příprava výřezů

01. 12. 2020 LIFE SUB-PANNONIC

Pomalu končíme s pastvou na lokalitách projektu, ovečky už opustily Lipiny - Přední Kout, stádečko ovcí a koz na Bílém Kopci u Čejče dopásá poslední zbytky trávy.

Připravujeme výřezy na nových plochách - Kamenný Vrch u Kurdějova, Lipiny, Přední Kopaniny a především Ječmeniště, kde díky složitějším majetkoprávním vztahům se začíná s realizací prací až letos.

Výřezy nám umožní připravit další plochy, kde bude možné na jaře opět pást.

Rok 2020 byl pro projekt LIFE Sub Pannonic experimentální. S pastvou jsme začínali již koncem března a končili až začátkem prosince.