Na Kamenný vrch u Kurdějova přichází jaro

02. 03. 2021 LIFE SUB-PANNONIC

Koniklece velkokvěté začínají kvést a nepotrvá dlouho a přidají se k nim hlaváčky jarní. Obě rostliny potřebují dostatek slunečního svitu bez zastínění.

Na Kamenném vrchu u Kurdějova mají vhodné podmínky, protože jsou vázané na suchomilná travnato-bylinná společenstva, která jsou pro tuto lokalitu typická.

Jejich přirozený charakter podporujeme a udržujeme z projektu LIFE už od minulého roku, kdy se lokalita čistila od náletů a začalo se s pastvou.