Koniklecová loučka v Hlohovci

12. 03. 2021 LIFE SUB-PANNONIC

Koniklec a hlaváček už velmi opatrně kvetou i na severnějších lokalitách. 

Fotografie jsou z Poniklecové lúčky v Hlohovci. V roce 2020 jsme zde začali s pastvou koz, abychom pomohli udržet suchomilné travní biotopy bez náletových a invazních dřevin a aby měly koniklece a hlaváčky dostatek slunce.

Kozy si postupně dělají svou práci a čistí tento vzácný biotop viz reportáž Hlohovské televize.

Pastvu a obnovu Poniklecové lúčky v EVL Sedliská zde realizují naši slovenští kolegové z BROZ v rámci společného projektu #LIFE_Subpannonic.