Pročištění území v EVL Žehuňsko

19. 03. 2021 LIFE SouthMoravia

Výřezy náletových dřevin v EVL Žehuňsko pokračují a naši kolegové ze ZO ČSOP Vlašim se činí, aby vše bylo nachystáno a uklizeno do ukončení vegetačního klidu (=období, ve kterém se růst a jiné životní funkce v přírodě zpomalují až zastavují. Stromy se v této době nacházejí v relativním vegetačním útlumu a nejsou tedy aktivní při tvorbě nových vodivých pletiv. Z hlediska ochrany přírody se v této době kácením stromů nenaruší život ptactva, respektive jeho hnízdění. Vegetační klid je tedy v širší souvislosti definován jako období mezi 1.11. a 31.3.)

Území se krásně pročistí a vzácné rostliny jako třemdava bílá, vstavač nachový či okrotice bílá, rostoucí v podrostu a na okrajích doubrav, budou mít dost prostoru a světla pro jarní rozkvět.

Už se na ně těšíme!

Fotografie níže - vlevo zarostlá lokalita před zahájením prací, vpravo po vyčištění od náletů a úklidu klestu.