Hlaváčky jarní se probouzejí

02. 04. 2021 LIFE SouthMoravia

Hlaváčkově se to žlutí už i na středočeské lokalitě Žehuň, část Kněžičky, kde dnes naši kolegové z Českého svazu ochránců přírody Vlašim a Botanického ústavu AV ČR vytyčují místa pro oplocenky v rámci přirozené obnovy a jejich uvolňování od náletů.

Jedná se o práce pro náš společný projekt #LIFE_SouthMoravia, který má hlaváčky jarní i v projektovém logu.

Hlaváček jarní (Adonis vernalis) je vytrvalá rostlina, někdy také pěstovaná zahrádkáři a sběrateli pro svůj nápadný vzhled. Hlaváčků je asi 11 druhů (je uváděno až 30), všechny pochází z Eurasie. Hlaváček jarní je zřejmě nejznámější druh rodu. Velké žluté květy hlaváčku jarního zářící v bohatých trsech jsou těžko přehlédnutelné v dubnovém nebo květnovém jarním slunci. Květy s 20 světlými okvětními lístky a 5 kališními lístky dosahují až 8 cm v průměru.