Kvetoucí kosatce na Špidlákách

20. 04. 2021 LIFE SUB-PANNONIC
V EVL Špidláky, kde provádíme obnovní zásahy v rámci projektu LIFE Subpannonic, letos nádherně zakvetly kosatce nízké. Tolik kosatců snad nikdo nepamatuje. Najdeme zde různou škálu barevných kombinací od temně fialových přes blankytné kvítky, konče žlutými květy s modrým žíháním.
 
Kosatec nízký (Iris pumila) je nízká, vytrvalá květina kvetoucí v jarních měsících. Je jedním z více než deseti druhů rodu kosatec vyskytujících se v české krajině. Přestože je zde původním druhem, je považován za silně ohrožený taxon. Kosatec nízký je v české přírodě ohrožován zarůstáním biotopů vzrůstnými travinami či náletovými dřevinami, případně přímou destrukcí stanovišť, např. těžbou nebo terasováním, občas i nepovoleným sběrem kvetoucích rostlin. Druh je proto v Česku klasifikován „Vyhláškou MŽP ČR č. 395/1992 Sb. ve znění vyhl. č. 175/2006 Sb.“ i „Červeným seznamem ohrožených druhů České republiky“ z roku 2017 jako taxon silně ohrožený (§2), (C2r).
 
Letošní jaro přeje všem kytkám. Jednak je to "dar" loňského deštivého léta, jednak je tato krása způsobena na srážky bohatou zimou.