Setkání s kolegy z KRNAP

17. 01. 2020 LIFE SouthMoravia

Ve dnech 14.-16.1.2020 ve Vrchlabí proběhlo jednání se zástupci KRNAP, příjemci již ukončeného projektu LIFE Corcontica – LIFE11 NAT/CZ/000490 a běžících projektů LIFE for Minuartia – LIFE15 NAT/CZ/000818, CZ-SK South-Life – LIFE16 NAT/CZ/000001 a LIFE Sub-Pannonic – LIFE17 NAT/SK/000589.

Součástí byl networking, výměna zkušeností, prohlídka lokalit v okolí Růžové Hory a Sněžky, tj. míst, kde probíhal krkonošský LIFE.

Horské smilkové louky v Krkonoších jsou jedinečné nejen v České Republice. Aby se na těch, které byly 60 let opuštěné, dalo znovu hospodařit, muselo se vykácet 40 hektarů náletových dřevin, zlikvidovat 50 hektarů invazních rostlin, pročistit a obnovit 18 a půl kilometrů vodní stružek a vysbírat 200 tun kamení z luk. Louky byly zpřístupněny pro pastvu zvířat a část z nich nově i pro sekačky. Kromě tohoto bylo několik desítek hektarů luk citlivě přihnojeno a vápněno.

Kromě luk se projekt zabýval také ohroženou rybkou vrankou obecnou - aby mohla v krkonošských potocích volně migrovat, bylo upraveno 14 příčných překážek – tzv. stupňů, některé byly přeměněny na balvanité skluzy a některé byly odstraněny.

Součástí projektu a marketingovou podporou hospodářů jsou Krkonošské farmářské stezky (louky.krnap.cz) propojující tři důležité fenomény života v Krkonoších – vzácné krkonošské louky, hospodáře, kteří se o ně starají a hospodaří na nich, a návštěvníky Krkonoš.