Networking na jižní Moravě

11. 01. 2021 LIFE SouthMoravia

Ve dnech 7.-8.1.21 proběhlo setkání všech spolupříjemců v Kobylí, částečně prezenčně, částečně kvůli karanténě online formou (kolegové z Kaprálova mlýna).

Vyměnili jsme si zkušeností s realizací dalších LIFE projektů běžících projektů LIFE for Minuartia – LIFE15 NAT/CZ/000818, CZ-SK South-Life – LIFE16 NAT/CZ/000001 a LIFE Sub-Pannonic – LIFE17 NAT/SK/000589.

Všechny tyto projekty jsou zaměřené na ochranu přírody, jednotlivých druhů a stanovišť, či specificky na zajištění a péči o chráněná území soustavy Natura 2000. Hlavním tématem byla péče o travnatá stanoviště, která máme v našich projektech společná. Navázali jsme diskusí o PR strategii, technice a spolupráci s vlastníky.