Jak kozy pomohly kukačkám...

13. 05. 2021 LIFE SUB-PANNONIC
Je neuvěřitelné, jak se travnaté biotopy dokáží rychle obnovovat.
 
V evropsky významné lokalitě Velký kopec u Královského Chlmce v Chráněné krajinné oblasti Latorica v rámci našeho projektu LIFE Subpannonic rodina Dócsových začala pást kozy.
 
Z 30 let opuštěných a tedy zcela zarostlých ploch (na fotce vlevo dole) jsou po 2 letech kozí pastvy opět krásné lokality a dokonce se tam i objevuje orchidej, o které jsme ani netušili, že tam roste - vstavač obecný (rudohlávek kukačka) - foto v úvodu a vpravo dole. 
 
Dříve to byl nejrozšířenější druh celého rodu Orchis na českém i slovenském území. Dnes patří k silně ohroženým druhům. Jedna z příčin jeho stále vzácnějšího výskytu je jeho citlivost na zvyšování koncentrace minerálních látek v půdě a změnu půdního komplexu. Nalézá se nejčastěji na nehnojených loukách a pastvinách, dále na světlejších místech křovinatých strání. Vyskytuje se převážně v oblasti pahorkatin a v nižších polohách podhůří.