Odstranění křovin na Miroslavských kopcích

26. 03. 2021 LIFE SouthMoravia

Na EVL Miroslavské kopce dokončujeme výřezy křovin pro postupné uvolnění prostoru a přípravu na podzimní likvidaci akátu. Na fotografii dole je vidět zarostlá plocha a na obrázku níže vyřezané nálety.

Trnovník akát se k nám dostal ze Severní Ameriky. Je příbuzný s u nás dobře známým hrachem setým, má i podobný květ. Stejně jako hrách a další příbuzní z čeledi bobovitých je ceněný za to, že obohacuje půdu o dusík. Akát však umí ještě něco jiného – vypouštět do půdy látky, které hubí ostatní rostliny. Potřebuje více a více místa pro život, což je pro ostatní rostliny likvidační.

Na Miroslavských kopcích je akát poměrně hojný a negativně zarůstá stepní plochy. Cílem dlouhodobé péče projektu LIFE SouthMoravia je jeho postupná likvidace.

Z dalších invazních druhů tu roste borovice černá. Ta je součástí Miroslavských kopců už mnoho desítek let. Pro místní občany jsou tyto borovice srdeční záležitostí a opatrují je, jako by to byl zvláště chráněný druh.