U Lipna se počítají střevlíci

29. 06. 2021 CZ-SK SOUTH LIFE

Střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei) je dravý brouk z čeledi střevlíkovitých, který žije pouze u nás a v přilehlých oblastech Rakouska a Německa. ). Jedná se o 3,5 centimetru velkého, dravého brouka z čeledi střevlíkovitých, který patří mezi zvláště chráněné druhy a je vzácným pozůstatkem doby ledové na našem území.
Zajímavý experiment, který je součástí projektu CZ-SK SouthLIFE, se aktuálně odehrává na evropsky významné lokalitě Kapličky u Loučovic u Lipenské přehrady. Cílem experimentu, jehož autorem je entomolog Jaroslav Boháč, je snaha zjistit, zhruba kolik jedinců brouka s názvem střevlík Ménétriésův na 115 hektarovém rašeliništi Kapličky žije.
Střevlík, jehož největší část potravy tvoří slimáci a pavouci, žije výhradně na rašeliništích na Šumavě, Bavorsku a Rakousku. Tedy na území, které je historicky známé jako Silva Gabreta a leží na příhraničním území třech států. Experiment bude pokračovat tak, že do postavené ohrádky Jaroslav Boháč umístí brouky, kteří předtím skončili v živochytných pastech umístěných na jiných místech této evropsky významné lokality. Tyto odchycené brouky ještě předtím vědci označí červenou barvou na krovky a vypustí je dovnitř experimentální ohrádky.

Na video k experimentu se můžete podívat zde:

https://www.youtube.com/watch?v=YFqhuFLwjT8