Co to kvete na Předních Kopaninách?

06. 06. 2021 LIFE SUB-PANNONIC

EVL Přední Kopaniny se nachází na severním a západním svahu Hustopečského starého vrchu. Lokalita je velmi hodnotná a druhově bohatá, trpí absencí managementu, zarůstá křovinami a je ohrožena nálety akátu a invazí třtiny křovištní. 

V červnu to tam oživilo spousta květů jako třeba kavyl Ivanův (na úvodní fotce k článku) a další, na obrázcích níže.

Kavyl Ivanův je typický zástupce stepních trav s dlouhými obilkami. Ty jsou tvořeny samotnými semenem (zrnem) a dlouhým pérem (pernatá osina může být až 35 cm dlouhá), které pomáhá k tomu, aby se mohlo zrnko šířit větrem. Na konci semene je ostrá špička s mikroskopickými háčky a závity. Po dopadu na zem se díky změnám vlhkosti zavrtává semínko do půdy; k tomu mu opět pomáhá pérko. Na východoevropských stepích jsou dokonce doložena zranění pasoucích se ovcí, kterým ostré obilky kavylů takto pronikly do kůže. Kavyly s oblibou rostou na otevřených výslunných stanovištích v kontinentálních oblastech, kde se alespoň ostrůvkovitě udrželo bezlesí nepřerušeně od poslední doby ledové. Kavyl Ivanův (respektive jeho nominátní varieta) patří k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je chráněn i podle zákona (§3).

Kozinec vičencovitý - obývá suché výslunné stráně, rozvolněné xerotermní křoviny, okraje a světliny doubrav a borů, vzácně silniční příkopy a železniční náspy. Roste na hlinitopísčitých až hlinitých půdách, často na spraších, na různých, častěji bazických podkladech. Kvete od června do srpna, je zařazen k ohroženým druhům naší květeny (C3), ve stejné kategorii je i chráněn zákonem (§3).

Černýš rolní - roste na suchých a výslunných stráních, na mezích a při okrajích cest, častěji na vápenci. Dříve se objevoval hojně i jako plevel v obilovinách, při zpracování obilí však jeho semena mouku znehodnocovala (ta tmavla a hořkla), proto byl agrotechnickými postupy z polí vytlačen. Černýš rolní je řazen mezi ohrožené druhy naší květeny (C3).

Vlnice chlupatá - roste na trávnících výslunných stráních, na skalkách, písčinách, na půdách suchých nebo vysychavých, většinou na bazických podkladech, v pásmu od nížin po pahorkatiny. Kvete od května do července. lnice chlupatá patří k ohroženým druhům naší květeny (C3).