Networkingový webinář k suchým trávníkům

06. 07. 2021 LIFE SouthMoravia

Kolegy z projektu LIFE Drylands, který vede Univerzita v Pavii (Itálie), jsem byli požádáni o účast na networkingovém webináři, jehož cílem je sdílet a diskutovat o konkrétních a praktických opatření na  stanovištích s cílem vyměnit si osvědčené postupy a posílit výsledky našich projektů. Jako výstup z této akce budesepsání zprávy obsahující hlavní indicie o osvědčených postupech pro zachování a obnovu suchých trávníků a vřesovišť. Hlavními cíli projektu Life Drylands je obnova, zachování a zvýšení ekologické rozmanitosti suchých acidofilních trávníků a vřesovišť v nížinách v Piemontu a Lombardii (stanoviště 2330, 4030, 6210/6210*). Projekt je zaměřen na zavádění inovativních strategií obnovy stanovištních podmínek (sečení drnu, inverze svrchní vrstvy půdy, regulace původních a cizích druhů a opětovné osídlení typickými původními druhy) a na vytváření nových cílových ploch stanoviště (s využitím různých rostlinných materiálů, např. sklizených semen, shrabaných písků). 

Dalšími zúčastněnými byli zástupci projektů: LIFE OREKA MENDIAN (LIFE15 NAT/ES/000805), EUROMONTANA LIFE ČESKÉ STŘEDOHOŘĺ (LIFE16 NAT/CZ/000639), LIFE GRANATHA (LIFE15 NAT/IT/000837), LIFE GESTIRE 2020 (LIFE14 IPE/IT/000018).