Kobylka sága na Děvíně

13. 09. 2021 LIFE SouthMoravia

Kobylka sága (Saga pedo) je velký druh bezkřídlé kobylky s délkou těla až 7 cm, s kladélkem a tykadly je potom dlouhá až 15 cm. Kobylka sága je patrně největší středoevropskou kobylkou a v rámci celé Evropy se řadí rovněž mezi největší druhy vůbec. Zároveň má jedna z největších vajíček v celé hmyzí říši.

Zbarvení je většinou zelené, jižněji se vyskytují jedinci též hnědaví a skvrnití. Kobylka sága má vynikající mimikry. Díky nim dokonale splývá se svým přirozeným okolím. Dlouhé minuty strnule bez jakéhokoli pohybu číhá na případnou oběť. Je to dravý druh živící se přednostně travními druhy rovnokřídlého hmyzu (sarančata, menší kobylky apod.) a dokonce i rovněž dravými a velkými kudlankami nábožnými. K lovu jim slouží ostnaté přední končetiny. Při zastrašování je vztyčí proti kořisti nebo nepříteli a rozevřou kusadla. Je schopna ulovit i mláďata ještěrek. Při neopatrném uchopení do ruky kobylka sága snadno prokousne pokožku a způsobí krvácející ránu. Kobylka sága má vynikající mimikry. Díky nim dokonale splývá se svým přirozeným okolím. Dlouhé minuty strnule bez jakéhokoli pohybu číhá na případnou oběť. Je to dravý druh živící se přednostně travními druhy rovnokřídlého hmyzu (sarančata, menší kobylky apod.) a dokonce i rovněž dravými a velkými kudlankami nábožnými. K lovu jim slouží ostnaté přední končetiny. Při zastrašování je vztyčí proti kořisti nebo nepříteli a rozevřou kusadla. Je schopna ulovit i mláďata ještěrek. Při neopatrném uchopení do ruky kobylka sága snadno prokousne pokožku a způsobí krvácející ránu.

Setkáme se s ní od Španělska až po Kavkaz. U nás žije na stráních moravské Pálavy, kde ji náš kolega minulý týden na lokalitě Děvín potkal. Ale nepředstavujte si louky s miliony kusů, celkově jich tu žije kolem stovky. Početnost kobylek se i díky změnám v péči o lokality zvýšila. Zároveň se kobylka sága v posledních letech objevila i na místech, kde vyhynula před mnoha desítkami let, např. na Pouzdřanské stepi nebo na Znojemsku.  Vzhledem k vzácnému výskytu je v Česku i na Slovensku chráněná. V globálním měřítku ji Mezinárodní svaz ochrany přírody (IUCN) vede jako zranitelnou.