Paseme na Děvíně!

29. 10. 2021 LIFE SouthMoravia

Na Pálavě, na vrcholové plošině vrchu Děvín poblíž červené turistické značky se nyní pase stádo ovcí a několika koz.

Řízená pastva je tradičním způsobem ochranářského managementu stepních rezervací. Tu zajišťuje projekt LIFE Jižní Morava, který zde realizujeme. Není to jednoduché, nahoře není žádný přirozený zdroj vody, takže se stádo musí denně shánět dolů, kam je možno dovézt barely. Ale náš pastevec to zvládá s přehledem.

Pokud plánujete výlet na Děvín, počítejte prosím s ovcemi a mějte své psy na vodítku.

Foto: CHKO Pálava