Exkurze žáků v lokalitě Háje

20. 10. 2021 CZ-SK SOUTH LIFE

Evropskou lokalitu Háje navštívily děti z nedaleké Čkyně. Minulý týden ještě viděly kvetoucí hořečky a hlavně si vyslechly odborný výklad pracovníka projektu CZ-SK South LIFE, manažera lokalit Ladislava Lešáka.

Přírodní památka Háje byla zřízena v roce 1992 z důvodu ochrany unikátní květeny na vápencových pahorcích. Jelikož hostí i vzácný taxon hořečku (Gentianella praecox subsp. bohemica), byla v roce 2004 zařazena mezi evropsky významné lokality. Čtyři pahorky současné přírodní památky, s celkovou rozlohou necelé 2 ha, se nacházejí z hlediska biogeografického členění v sušickém bioregionu, z hlediska fytogeografického členění ve fytogeografickém podokrese Volyňské Předšumaví, v nadmořské výšce cca 625 - 637 m n. m.