Networking v Krkonoších

28. 01. 2022 LIFE SouthMoravia

Setkání s projektovými partnery  Botanický ústav Akademie věd ČR, v. v. i.Junák – český skaut, Kaprálův mlýn, z.s. a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Vlašim proběhlo 25.-26.1.2022 ve Vrchlabí, kde jsme jej spojili s výměnou zkušeností s dalšími projekty LIFE - běžící CZ-SK South-Life – LIFE16 NAT/CZ/000001 a LIFE Sub-Pannonic – LIFE17 NAT/SK/000589, ukončené LIFE Corcontica – LIFE11 NAT/CZ/000490 a LIFE for Minuartia – LIFE15 NAT/CZ/000818.

Děkujeme Správě KRNAP za azyl i milou společnost :)

No a ty večerní výhledy z Růžové hory na západ slunce už byly prostě za odměnu...