Jarní vyhrabávky hořečků

01. 04. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Na evropsky významných lokalitách zapojených do našeho projektu se intenzivně pracuje, aby zde znovu mohly kvést hořečky. Lokality s výskytem hořečků je vhodné obhospodařovat sečí a pastvou. Tento způsob péče musí být ve většině případů doplněn odstraněním mrtvé biomasy a vrstvy mechorostů (např. zvláčením, velmi razantním vyhrabáním, vertikutací, aj.). Jednalo se o tato území:

Přírodní památka Úbislav o rozloze 0,28 ha byla zřízena v roce 2011 z důvodu ochrany evropsky významné lokality. Předmětem evropské ochrany je právě výskyt hořečku mnohotvarého českého.

Přírodní rezervace Tejmlov – Nad Zavírkou z hlediska druhové rozmanitosti a výskytu ohrožených druhů představují jeden z nejvýznamnějších nelesních vegetačních komplexů v jihočeském regionu. Kromě hořečku zde rostou desítky dalších vzácných rostlin, např. několik druhů orchidejí.