Prezentace na entomologickém kongresu v Helsinkách

28. 07. 2022 CZ-SK SOUTH LIFE

Největšího entomologického kongresu na světě s názvem ICE2022 Helsinki - XXVI International Congress of Entomology se zúčastnilo cca 2 300 účastníků z celého světa. Mezinárodní entomologický kongres s tradicí začínající roku 1910 se konal po 25 letech na evropském kontinentu. Především odborníci, ale i projektoví manažeři, koordinátoři, zástupci orgánů ochranu přírody a další se setkali na osmidenním kongresu (17. 07. -22.7. 2022) v hlavním městě Finska, Helsinkách, aby sdíleli svůj výzkum a know-how. V rámci kongresu probíhalo LIFE Symposium, jehož účelem bylo zdůraznit hodnotu a přínos programu LIFE při plánování aktivit na ochranu ohroženého hmyzu a povzbudit potencionální žadatele finanční podpory z programu LIFE zaměřeného na tuto nedostatečně zastoupenou skupinu druhů.

Vedoucí manažerka projektu CZ-SK SOUTH LIFE Eva Ježková byla pozvána jako tzv. „keynote speaker“, aby sdílela zkušenosti jak prezentací projektu, tak v následné panelové diskusi i během všech tzv. „síťování“ v průběhu celého kongresu. Prezentován byl hlavní přístup, dosažené výsledky, úspěchy projektu, stejně tak jako aspekty týkající se LIFE programu jako finančního nástroje projektu, klíčové aspekty úspěšného proposalu, výhody být součástí LIFE programu a zkušenosti projektového manažera. Výstupem z kongresu je rovněž příspěvek ve sborníku abstraktů. Na kongresu byly distribuovány propagační předměty v rámci symposia i po celou dobu na „LIFE stánku“.