Firemní dobrovolníci pomáhají na Pouzdřanech

20. 09. 2022 LIFE SouthMoravia

Dobrovolníci z firmy Gasnet, který je provozovatelem největší plynárenské distribuční soustavy v České republice, nám opět pomohli přímo v terénu, již po třetí, takže to oficiálně můžeme považovat za tradici :). Brigádníci dorazili až z Ústí nad Labem a z Ostravska.

Tentokrát se skupinka 10 dobře naladěných pomocníků ve čtvrtek 16.9. vydala na evropsky významné lokality Pouzdřanská step-Kolby a Hochberk na Břeclavsku, kde se jala provádět drobné výřezy křovin a náletů pro prosvětlení území. Počasí nebylo ideální, občas deštík, ale na náladě a atmosféře to neubralo. "Gasneťáci" se na lokalitě neflákali a během dne vyčistili od invazních dřevin téměř půl hektaru. Po práci je potřeba legraci, takže zaslouženou odměnou jim byla komentovaná prohlídka unikátního stepního biotopu s odborným výkladem našeho manažera lokalit Viléma.

Velmi nás těší, že můžeme spolupracovat s organizací a lidmi, kteří přesah své práce a aktivity prospěšné přírodě považují za něco samozřejmého. Firma GasNet CZ spolupracuje na našich projektech LIFE South Moravia a Subpannonic od jeho začátku. Znovu vyrazí do terénu během tradičního borytobraní, které se bude konat v červnu příštího roku na vrchu Děvín, který je výskytem borytu barvířského známý.

Akce byla realizována s podporou Jihomoravského kraje v rámci projektu LIFE Subpannonic – LIFE17 NAT/SK/000589 – subdodávky – management 2022, smlouva č. JMK076212/22/OKH.