Přednáška v HAdivadle

17. 11. 2022 LIFE SUB-PANNONIC

Srdečně Vás zveme na besedu s Vilémem Jurkem, popularizátorem ochrany životního prostředí a dlouholetým spolupracovníkem ČSOP ONYX. Řeč bude o ochraně přírody v kontextu limitů a paradoxů. 

Velkou neznámou je rozdíl mezi divočinou a kulturní krajinou. Laik po divokosti touží, profesionál ji má tendenci limitovat. A jak se ochrana přírody vůbec dělá? No přece motorovou pilou a herbicidem. Právě o tom přijde pohovořit ve svém myšlenkovém pásmu Vilém Jurek. Budeme se snažit rozklíčovat rozdíl mezi ochranou přírody a ochranou klimatu, ovzduší, vod a lesů. Přesah bude i do dalších témat životního prostředí, ať už odpadů, dopravy nebo enviromentálního žalu. Vše z uvedeného má své limity a paradoxy, kterými se Vilém profesně a volnočasově zabývá.

Na besedu 21. listopadu 2022 od 16,30 zveme všechny zájemce, vstup je volný. Do HAdivadla můžete chodit už od 16.00, kdy bude i po celou dobu události otevřen divadelní bar v dolním foyer.